Traduccions jurades, oficials i certificades

Necessites la traducció jurada d’un document? Et podem ajudar.

T’oferim un equip expert de traductors jurats acreditats pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació i altres organismes competents.

Planet Lingua, des de l’any 2000, realitza multitud de traduccions jurades cada any, a una àmplia diversitat de combinacions lingüístiques.

Amb la marca de qualitat de la nostra agència de traduccions jurades, els nostres traductors jurats donaran fe inequívoca davant de qualsevol organisme espanyol o estranger que el document que presentes és una traducció fidel de l’original.

Si ho necessites, també pots sol·licitar-nos el servei d’interpretació jurada (oral) realitzat per traductors-intèrprets jurats acreditats.

traducciones juradas, traduccion jurada, servicios traduccion jurada, traducciones oficinales

Què son les traduccions jurades (traduccions oficials)?

Una traducció jurada, també coneguda com a traducció oficial o traducció certificada, és la traducció d’un document escrit en una llengua estrangera a una llengua oficial de l’Estat o viceversa, signada i segellada per un traductor jurat.

Les traduccions jurades tenen validesa legal i es presenten davant d’organismes oficials.

Totes les traduccions jurades que realitzem consten de tres elements indispensables:

 • El text traduït de forma íntegra.
 • L’original o una còpia d’aquest.
 • La llegenda o jurament del traductor.

Sabies que, si faltés qualsevol d’aquests elements, la traducció jurada no tindria validesa legal i, per tant, no et serviria?

Les traduccions jurades, ja sigui una traducció jurada a l’espanyol o una traducció jurada a un altre idioma, serveixen perquè el document que has de presentar a un organisme oficial tingui validesa legal.

Així, una traducció jurada es presenta de forma conjunta amb una còpia de l’original, que li atorga validesa i legalitat.
D’aquesta manera, l’organisme oficial que sol·licita la presentació d’aquest document el pot reconèixer, independentment que es trobi en un altre idioma, ja que un traductor jurat l’haurà validat mitjançant la seva traducció, que estarà signada i segellada.

És habitual que tant particulars com empreses requereixin traduccions jurades per dur a terme tràmits jurídics de tot tipus.

Una traducció jurídica és aquella que es realitza dins del camp legal; un exemple de traducció jurídica podria ser la traducció d’un contracte a l’anglès.

No obstant això, una traducció jurada és la que es realitza d’un document oficial perquè tingui validesa legal.

Les traduccions jurades no han d’estar vinculades a l’àmbit jurídic; per exemple, una universitat pot demanar la traducció jurada d’un certificat acadèmic.

Un traductor jurat és l’única figura que pot realitzar una traducció jurada. Els traductors jurats són traductors autoritzats pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació (MAEC) i poden realitzar traduccions jurades d’una llengua estrangera a un dels idiomes oficials de l’Estat espanyol i viceversa.

Si bé anteriorment existien diferents mecanismes per acreditar el nomenament d’un traductor jurat, en l’actualitat, l’única forma d’aconseguir el nomenament de traductor jurat a Espanya és a través de la convocatòria per a l’obtenció del títol de traductor-intèrpret jurat.

Per presentar-se a l’examen, s’ha de tenir la majoria d’edat, comptar amb un diploma universitari, una titulació d’enginyer o arquitecte tècnic o un títol estranger homologat, a més de la nacionalitat d’un dels països de l’Espai Econòmic Europeu.

L’examen per a ser traductor jurat és extremadament complex i es divideix en tres parts. La primera és una prova tipus test; si no s’aprova, no és possible continuar amb les següents fases. La segona prova es divideix, alhora, en tres parts diferents:

 • La primera consisteix a realitzar una traducció a l’espanyol des de l’idioma de partida escollit d’un text que pot ser literari, assagístic o periodístic.
 • A la segona part, s’ha de traduir de l’espanyol a la llengua estrangera pertinent un text sense utilitzar un diccionari.
 • Finalment, a la tercera part de l’examen, s’ha de traduir un text jurídic o econòmic de la llengua estrangera pertinent a l’espanyol, amb l’ajuda d’un diccionari, d’un text de tipus econòmic o jurídic.

Fins aquí arriba la segona part, però l’examen encara no ha acabat.

Si l’examinat supera aquesta prova, encara queda un examen oral que consisteix realitzar una interpretació consecutiva, en la qual s’avaluen les destreses, el domini i la comprensió tant en la llengua de partida com de la de destí.

Com pots observar, no és gens fàcil aconseguir la titulació de traductor-intèrpret jurat. No obstant això, com es tracta d’un procés tan exigent, es garanteix que totes les traduccions jurades (que, recordem, tenen validesa legal) siguin correctes i aptes per a la funció requerida.

Comptem amb un experimentat equip de traductors jurats oficials acreditats per realitzar traduccions jurades en qualsevol combinació lingüística.

Un dels factors més importants a l’hora de realitzar una traducció jurada és conèixer si el document original, el que necessites traduir, ha d’estar postil·lat.

El tràmit de postil·la consisteix a col·locar sobre un document públic, o una prolongació d’aquest, una postil·la o anotació que certificarà l’autenticitat de la signatura dels documents públics expedits en un país signant del XII Conveni de la Haia, de 5 d’octubre de 1961.

Els documents que poden requerir una postil·la són:

 • Documents judicials: els vinculats a la jurisdicció d’un Estat.
 • Documents administratius: certificacions oficials de documents privats, com un registre o l’autenticació notarial d’una signatura.

En aquests casos, el més recomanable és postil·lar primer el document oficial abans de realitzar la traducció jurada. Si no es fes així i es realitzés primer la traducció jurada del document i, posteriorment, s’afegís la postil·la, s’hauria de tornar a jurar el document, la qual cosa suposaria un increment del cost de la traducció jurada.

Si esperes a tenir tots els documents necessaris, evitaràs aquestes situacions.

Tipus de traduccions jurades

A continuació, et presentem alguns casos habituals en què pots necessitar una traducció jurada.

Des de l’administració pública, es pot sol·licitar una traducció jurada a aquelles persones que desitgin obtenir la doble nacionalitat, casar-se o divorciar-se a l’estranger o adoptar, entre altres casos.

En l’àmbit acadèmic, és possible que necessitis una traducció jurada si vols estudiar a l’estranger, per exemple.

Així, hauràs de presentar una traducció jurada del teu expedient acadèmic i la traducció jurada del teu certificat o de la teva titulació, així com qualsevol altre document rellevant per justificar la teva estada o els teus estudis.

Si tens algun procediment judicial obert, ja sigui aquí o a l’estranger, potser hagis de presentar algun document, com les escriptures d’una empresa, un informe pericial o una denúncia, entre d’altres.

En aquests casos, també serà necessari realitzar la traducció jurada d’aquests documents perquè tinguin validesa legal en un judici.

Quan mor una persona, els seus hereus han de realitzar alguns tràmits oficials per gestionar l’herència.

Si hom es troba a l’estranger o necessita presentar la documentació en un idioma estranger, aquesta documentació, que podria ser el propi testament, la declaració dels hereus o el certificat de defunció, entre d’altres, haurà de ser traduïda per un traductor jurat que compti amb les credencials oficials.

A Espanya, és habitual que moltes famílies recorrin al procés d’adopció. En moltes ocasions, els nens i les nenes que s’adopten procedeixen de d’altres països.
L’adopció internacional és un procés complex que requereix una sèrie de documents per complir amb la legislació vigent, tant a Espanya com al país estranger.

Aquesta documentació, que pot incloure certificats d’idoneïtat, informes psicològics, formularis i expedients d’adopció, entre altres documents, ha d’estar degudament traduïda per traductors jurats, ja que haurà de presentar en els organismes públics oficials tant a Espanya com al país d’origen de l’ nou membre de la família.

Els nostres traductors jurats nomenats pel Ministeri d’Afers Exteriors tenen una àmplia experiència en la traducció d’aquest tipus de documentació.

A quins idiomes realitzem traduccions jurades?

Pots sol·licitar-nos traduccions jurades des de l’espanyol o qualsevol llengua cooficial d’Espanya (com el català o el basc) a qualsevol altre idioma, a més de traduccions entre les llengües que es parlen a Espanya.

Ja t’hem explicat com s’aconsegueix ser traductor-intèrpret jurat, designat pel Ministeri d’Afers Exteriors, Unió Europea i Cooperació.

 • No obstant això, per ser traductor jurat de català, és la Direcció General de Política Lingüística de la Generalitat de Catalunya la que atorga el nomenament de traductor jurat i intèrpret jurat.
 • En el cas d’un traductor jurat de gallec, és el Departament de Política Lingüística de la Xunta de Galícia el que executa el nomenament dels tradutores xurados i intèrprets xurados de gallec.
 • Pel que fa a l’eusquera, és el govern basc el que realitza aquesta tasca.

És important tenir en compte que, perquè una traducció jurada tingui validesa, un dels idiomes oficials d’Espanya ha de figurar com a origen o destí.

Un traductor jurat designat per l’Estat no pot realitzar traduccions jurades entre dos idiomes si un d’ells no és oficial a Espanya, ja que no està autoritzat per fer-ho.

Planet Lingua, com a agència de traduccions experta en traduccions jurades, realitza traduccions a tots els idiomes reconeguts pels organismes públics perquè els traductors jurats facin traduccions oficials.

Sigui quin sigui l’idioma al qual necessitis traduir, treballarem perquè disposis de la teva documentació degudament traduïda per realitzar el tràmit necessari.

Quin és el preu d'una traducció jurada?

El preu d’una traducció jurada varia segons el tipus de document que necessitis traduir, la combinació d’idiomes i el volum de text.

Encara que el preu exacte dependrà dels factors esmentats a dalt, el preu d’una traducció jurada a l’anglès, francès, italià o alemany podria voltar els 60 euros i el preu d’una traducció jurada a un idioma asiàtic o àrab podria ser d’aproximadament de 70 euros.

Per elaborar el pressupost més ajustat possible per a la teva traducció jurada, el millor és que ens enviïs el document corresponent per traduir.

L’analitzarem i, al més aviat possible, t’enviarem el pressupost juntament amb el termini de lliurament.

Les nostres tarifes de traducció jurada són de les més competitives i les adaptem en funció de la combinació lingüística i el volum de paraules del text original.

precio traducciones juradas
mejores traductores, mejores traductores madrid, mejores traductores barcelona

Quin és el termini d'una traducció jurada?

El termini d’una traducció jurada dependrà del volum de text que cal traduir.

No és el mateix fer una traducció jurada d’un certificat de naixement, que pot tenir una o dues pàgines, que d’un contracte mercantil, que serà molt més extens.

Independentment del volum que cal traduir, responem les sol·licituds amb la major agilitat, ja que sabem que els terminis de presentació d’aquest tipus de documents solen ser molt justos.

Sempre t’oferirem la millor data de lliurament possible, sense que això afecti de cap manera a la qualitat de la traducció jurada, que serà sempre òptima.

Quins serveis de traducció jurada oferim?

Comptem amb un amplíssim equip de traductors jurats especialitzats, amb capacitat per realitzar traduccions jurades de tot tipus i en qualsevol combinació lingüística.

També oferim el servei d’interpretació jurada, que t’explicarem detalladament més endavant.

A la nostra agència de traducció jurada, realitzem traduccions jurades de tot tipus de documents des de fa més de vint anys.

Gràcies a la nostra experiència, podem traduir qualsevol tipus de document que necessitis.

Traducciones Audiovisuales barcelona, traducciones audiovisuales madrid

Traduccions jurades en l'àmbit de l'educació

En l’àmbit de l’educació, pots sol·licitar-nos els següents serveis:

 • Traduccions jurades de documents educatius i certificats de formació d’escoles i d’universitats.
 • Traduccions jurades de títols de batxillerat, universitaris i de màster.
 • Traduccions jurades de diplomes de cursos i d’escoles.
 • Traduccions jurades de certificats d’estudis i de notes.
 • Traduccions jurades d’expedients acadèmics.
 • Etc.

Traduccions jurades en l'àmbit administratiu

En el camp administratiu, realitzem traduccions jurades a un gran nombre de combinacions d’idiomes. Alguns exemples són:

 • Traducció jurada de documents i de certificats oficials emesos per l’administració pública.
 • Traducció jurada de registres públics i notarials.
 • Traducció jurada d’actes, partides i certificats, tant físics com digitals.
 • Traduccions jurades de certificats de naixement, certificats de matrimoni, certificats de solteria, fe de vida i certificats de defunció.
 • Traduccions jurades de llibres de família, DNI, NIE, carnets de conduir i passaports.
 • Traduccions jurades de certificats de residència o empadronament, certificats de solvència financera i certificats mèdics.
 • Etc.

Per realitzar una traducció jurada, sempre cal comptar amb els documents que es necessiten traduir.

Imaginem que necessites la traducció jurada d’un certificat de naixement o d’unes escriptures. Per dur-la a terme, hem de rebre el document en qüestió, ja sigui mitjançant una còpia escanejada o una imatge d’alta qualitat on tot el text sigui visible.

D’aquesta manera, podrem analitzar els documents per enviar-te un pressupost per a la teva traducció jurada el més ràpid possible.

Sovint, alguns dels nostres clients ens sol·liciten la traducció jurada de la seva pàgina web, per exemple. En aquests casos, és molt important entendre que arxius com pàgines web o documents de marketing, per posar uns exemples, no necessiten una traducció jurada.

És fàcil pensar que un traductor jurat pot fer una millor traducció perquè compta amb un nomenament oficial. No obstant això, una certificació en traducció jurada no suposa la prestació d’un millor servei en qualsevol camp de la traducció.

Treballem amb traductors, nadius en els idiomes als quals tradueixen, que compten amb l’experiència, la formació i la professionalitat per oferir traduccions de la més alta qualitat, i que s’adapten per complet a les necessitats dels nostres clients.

Serveis d'interpretació jurada

A diferència de la traducció jurada, el servei d’interpretació jurada és una traducció oral (de viva veu) realitzada per un traductor-intèrpret jurat acreditat pel Ministeri d’Afers Exteriors i Cooperació.

La interpretació jurada és un servei que solem prestar per a judicis, a més d’altres àmbits oficials i institucionals.

Els nostres intèrprets jurats avalen completament la interpretació (la traducció de tipus oral) que realitzen i tot el seu contingut.

Errors en les traduccions jurades i conseqüències

A causa de que les traduccions jurades compten amb validesa legal, és essencial que comptin amb la més alta qualitat.

Un error en una traducció no jurada és greu, però un error en una traducció jurada pot comportar greus conseqüències a la persona que la presenta:

 • No acceptació del document, la qual cosa implicaria retards en els tràmits.
 • Denegació de qualsevol sol·licitud.
traducciones juradas barcelona, traducciones juradas madrid, errores traducciones juradas

En una traducció jurada, cal assegurar-se que tots i cadascun dels elements que componen el text siguin correctes i fidels a l’original.

Per això, comptem amb un equip especialitzat de traductors jurats, altament experimentats (des de l’any 2000, realitzem centenars de traduccions jurades cada any).

mejores traducciones juradas, mejores traductores jurados

Les millors traduccions jurades

Per realitzar les millors traduccions jurades, hi ha diferents factors que cal tenir en compte:

 • El traductor jurat ha de ser un gran professional amb una àmplia experiència i anys de bagatge que li permetin conèixer tots els secrets de cadascun dels diferents tipus de documents que poden estar subjectes a una traducció jurada.
 • Cal que una traducció jurada no compti només amb la terminologia precisa, adequada al document de destinació, sinó que a més ha de presentar tot el rigor del document original.
 • Finalment, cal disposar dels recursos per fer traduccions jurades amb la màxima celeritat i qualitat, sense errors, ja que les persones que les sol·liciten solen comptar amb terminis molt ajustats.

Com ens pots sol·licitar una traducció jurada?

Sol·licitar-nos una traducció jurada és molt senzill.

Només ens has d’enviar la documentació que necessites traduir mitjançant una còpia escanejada o una imatge d’alta qualitat on es vegi correctament tot el text.

Analitzarem tota la documentació i t’enviarem un pressupost juntament amb el termini de lliurament més ajustat possible.