Traduccions financeres: informes, balanços i auditories

Traducció financera i econòmica, comptes anuals, estats financers i auditories

Un bon nombre d’empreses per a les quals traduïm documents i textos també necessiten realitzar traduccions financeres.

Per la nostra experiència, sabem que la qualitat d’aquest tipus de traducció de temes econòmics i financers ha de ser impecable, ja que solen tenir com a objectiu transmetre la realitat de l’empresa o presentar xifres i estadístiques a possibles clients, en el cas de traduccions relacionades amb serveis financers.

Traducciones financieras

Els documents que es presenten davant d’organismes o accionistes, com ara balanços anuals, informes financers, comptes de resultats, memòries i anàlisis són transcendentals per a qualsevol empresa, de manera que no es pot deixar res a l’atzar quan es tradueixen.

Cal que la comunicació amb els analistes i els inversors sigui clara i sistemàtica, i convé respondre a preguntes que els permetin fer valoracions per poder prendre decisions de gran importància.

A més, avui dia, cal tenir en compte que un gran percentatge d’accionistes, inversors i analistes treballen a nivell internacional, de manera que és indispensable establir una comunicació adequada en el seu idioma per forjar una bona relació.

Els serveis de traducció financera que oferim tenen en compte aquests i molts altres aspectes, gràcies a la nostra experiència realitzant traduccions per a bancs, entitats financeres i empreses de diferents sectors.

Consulta les nostres tarifes detallades a l’apartat «Idiomes i preus»; veuràs que són altament competitius i que inclouen una gran varietat de serveis addicionals, a més de descomptes específics.