Traduccions de documents, memòries corporatives i presentacions

Traducció de documents: interns, de Recursos Humans, presentacions i memòries corporatives

La traducció de documents per a formació interna, així com les traduccions d’actes, comunicats interns i descripcions de llocs de treball, formen part del dia a dia del departament de Recursos Humans de qualsevol empresa internacional amb treballadors en diversos països.

Sabem que la correcta traducció d’aquest tipus de material és clau per millorar no només les relacions internes de la teva empresa amb els treballadors, sinó també les externes.

traduccion de documentos, traduccion de textos

Es tracta d’una manera clara i senzilla de comunicar-se amb els empleats i que aquests puguin expressar-se en el seu idioma, de manera que la comunicació sigui més fluïda per a ambdues parts, amb els consegüents beneficis que això suposa.

Gràcies a la nostra dilatada experiència com a proveïdor de serveis de traducció de documents per a innombrables empreses de Barcelona, Madrid i altres ciutats, som plenament conscients de la transcendència i l’impacte que aquest tipus de traduccions tenen en la millora del clima laboral de qualsevol empresa.

Visita l’apartat d’idiomes i preus de traducció per conèixer les tarifes que oferim, els serveis que incorporem i els descomptes que apliquem.